header.less
00420 267 311 025
menu.less

Zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Pro Wash s.r.o., identifikační číslo 03279103, se sídlem Bělocerkevská 1295/16 105 00 Praha 10, tel. 267 311 025, email info@prowash.cz (dále jen „Společnost“), zpracovává (automatizovaným, popřípadě i manuálním způsobem) jako správce za účelem:

- zasílání obchodních sdělení týkajících se předmětu činnosti Společnosti následující osobní údaje o Zájemcích (dále jen „Zájemce“)

  • jméno a příjmení Zájemce
  • e-mailová adresa Zájemce
  • telefon Zájemce.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze na základě souhlasu Zájemce, který je možné kdykoli odvolat dopisem, emailem nebo telefonicky. Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti Společnosti; jakmile bude souhlas odvolán, osobní údaje budou vymazány či jinak zlikvidovány.

Zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Společnost o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Od 25. 5. 2018 má Zájemce též právo na přenositelnost výše uvedených osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Společnosti a předat je jinému správci).

Dále má Zájemce právo po Společnosti požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy, pokud mu bude způsobena zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o veškerém zpracování mých osobních údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.

Vytvořila společnost logo.png